Monday, November 16, 2009

การประเมินผล ครั้งที่ 1

1. มีความตั้งใจทำงานดี การนำเสนอเนื้อหาในแต่ละหัวข้อได้ความชัดเจน อาจมีบางคนที่การสรุปความยังรวบรัดไปหน่อย แต่ได้มีการค้นคว้ามาดี
2. อย่ามัวแต่ comment เล่น ๆ ควรอ่านของเพื่อนด้วยว่าเหมือนหรือแตกต่างจากของตนเอง
3. จดบันทึกหรือโน๊ตเนื้อหานั้นไว้ด้วยทุกครั้งเมื่อจบเนื้อหานั้น ๆ

No comments: