Monday, November 24, 2008

การประเมินผลการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอหน้าชั้นของนวัตกรรมที่ได้ค้นคว้ามา

84 comments:

กฤษฎา0648071 said...
This comment has been removed by the author.
กฤษฎา0648071 said...

พี่ได้ไหม

วางไมล์เถอะพี่

พลังเธอมากพอ

------
ขอบคุณสำหรับความรู้ ครับ

สยาม said...

ปริญญามีความพยายามดีเยี่ยม สามารถประยุกต์เรื่องที่ตนศึกษามาเข้ากับวิชาการสอนให้เห็นตัวอย่างได้ดี

Nootun said...

นิพิฐพร กัปปิย
นำเสนอได้อย่างครบถ้วน และน่าสนใจมากค่ะ

Nootun said...

ณิชาภา ....
ปริญญานำเสนอได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ
อธิบายได้ละเอียด และยกตัวอย่างทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

Nootun said...

ณิชาภา....
พิชาติ จารุวรณ ห้องเรียนเสมือนจริง
นำเสนอข้อมูลได้ละเอียด ชัดเจนมากค่ะ

ปริญญา said...

ขอบพระทัยมากสำหรับคำติชมที่มีคุณค่า

พัชรินทร์ 0647254 said...

ขอชมเชยเพื่อน ๆ ทุกคน นำเสนอได้ดี สามารถสรุปสาระสำคัญโดยย่อของแต่ละนวัตกรรมที่ตนเองได้ค้นคว้ามาได้อย่างกระชับ รัดกุม ชัดเจน และเข้าใจ โดยเราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ปริญญา said...

จารุวรรณ และพิชาติ
สู้ๆนะจะ

jirayu talah 0647246 said...

ปริญญายกตัวอย่างได้ดีมาก

พัชรินทร์ ตุ่น ก๊ฟ พี่ฟิน อธิบายได้เข้าใจดี

ปริญญา said...

เพื่อนทุกคนสู้ๆนะ
เราเป็นกำลังใจให้

jirayu talah 0647246 said...

สิริวรรณ อ้างถึงที่มาและอธิบายได้ชัดเจน
อ้อ กลุ่มพัชรินทร์ อ้างถึงที่มาที่ไป (แหล่งที่มา) ได้ชัดเจนดี

Nootun said...

ณิชาภา
storyline ของสิริวรรณ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเพื่อนสามารถอธิบายองค์ประกอบได้อย่างชัดเจน และบอกประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ได้

Pichart said...

story iine ของ สิริวรรณ
เรื่องน่าสนใจดีครับ ทำให้อยากศึกษาและนำวิธีสอนแบบนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับ (ถ้าได้เป็นครูนะครับ)

ปริญญา said...

สยามเพื่อนรักทำดีที่สุดแล้ว
ครั้งหน้าเอาใหม่ไฉไลกว่าเก่านะ
ยินดีช่วยเหลือทุกเมื่อเพราะเราเป็นเพื่อนครูโพรงมะเดื่อวิทยาคม สมสง่า

Nootun said...

ณิชาภา..
สื่อหลายมิติ ของสยาม
เป็นสื่อที่น่าสนใจมากในการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีความทันสมัย และมีความน่าสนใจมากในการนำไปใช้ในการเป็นคุณครูต่อไป

givesosu said...

สิริวรรณยอดเยี่ยมมาก

fern said...

เพื่อนๆทุกคน

หนูคิดถึง

สู้ๆน้าาาาา

givesosu said...

รัชฎา ยอดเยี่ยมมากที่สุด

เบญจมาศ said...

พิชาติ จารุวรณ ห้องเรียนเสมือนจริง

นำเสนอข้อมูลได้ดีมากค่ะ

ชัดเจน

สู้ ๆ น้า

givesosu said...

ณิชาภา ชัดเจนมาก

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง

เบญจขันธ์ ที่รัชฎานำเสนอ ควรนำมาใช้สอนสังคมศึกษาอย่างยิ่ง
เพราะเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กไทยนี้ ควรปลูกฝังเป็นอย่างมาก ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้

payoon said...

0647263

ทุกคนนำเสนอได้ดี

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

thidathep said...

ธิดาเทพ
รัชนาภา มีการนำเสนอที่สั้น ได้ใจความ

Pichart said...

U - learning ที่รัชนาภานำเสนอ น่าสนใจดีนะครับ

มีทั้งในและนอกห้องเรียน
ส่วนใหญ่อยู่นอกห้องเรียน ก็ดีไปอีกแบบนะครับ
เป็นนวัตกรรมที่มีความสามารถสูง แต่ไม่ใช้ในไทยได้

น่าจะมีในอนาคตนะครับ

เบญจมาศ said...

สยามนำเสนอดีมากมายค่ะ

จารุวรรณ said...

การนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมของเพื่อนๆนั้น มีเนื้อหาน่าสนใจ สรุปเนื้อหาสาระได้ดี สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้

ton_or said...

รัชฎา

น่าจะมาอยู่ในสังกัดเรานะ

เพราะเราทำเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามพุทธวิธี

thidathep said...

เอกชัยนำเสนอเนื้อหาได้ดี ซึ่ง e-classroom เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสื่อใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนไปเกิดความซ้ำซาก จำเจดีค่ะ

ปริญญา said...

เอกชะนี เฮ้ย เอกชัย
สู้ๆนะเพื่อน
ขอบใจพิชาติที่ช่วยเอกชัยช่างมีน้ำใจ

รัชนาภา said...
This comment has been removed by the author.
รัชนาภา said...

เพื่อนๆ หาข้อมูลได้ดีมาก

Nootun said...

ณิชาภา ..
เบญจขันธ์ ของ รัชฎา
เป็นวิธีสอนที่สามารถนำมาใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี
เพื่อนอธิบายองค์ประกอบได้อย่างละเอียดครบถ้วนและมีการยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

u learning ของ รัชนาภา
เป็นการศึกษาที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย

e classroom ของเอกชัย
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากใช้สื่อในการศึกษาได้ด้วยตนเอง
เพื่อนนำเสนอได้อย่างครบถ้วนดีค่ะ

e book ของธิดาเทพ
เพื่อนนำเสนอองค์ประกอบและประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน

wararak said...

ห้องเรียนเสมือนจริง

น่าสนใจมากๆ คะ

รัชนาภา said...

e-book
เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นนวัตกรรมที่ประหยัด และสามารถลดการทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้ด้วย

Akkachai said...

ธิดาเทพ เปรียบเทียบความเหมือน และแตกต่าง ระหว่าง e-book กับหนังสือธรรมดา ชัดเจน เคลียร์มาก

SuNnY said...

การนำเสนอของทุกคนล้วนมีความรู้


ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนภายภาคหน้าได้


ขอชมเชยปริญญา...ธิดาเทพ...ที่ให้ความรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนดีค่ะ

ปริญญา said...

ธิดาเทพ e-....
นำเสนอได้ละเอียดดี และสามารถนำมาใช้ในการเรียนวิชานี้ได้ ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานก่อนเรียน
ยังไงก็สู้ๆนะจะที่รัก

อุ๋ยลืมไปเช้งอยู่

รัชนาภา said...

เพื่อนๆ ทุกคนนำเสนอได้ดีมาก เป็นการช่วยให้เพื่อนได้รับรู้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้ตลอด ทำให้เพื่อนทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถนำมาใช้ได้

Pichart said...
This comment has been removed by the author.
Pichart said...

ธิดาเทพ

นำเสนอดีครับ เรื่องนี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมให้มากๆครับ จะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำ e - book
งานที่จะต้องส่งในไม่ช้านี้

Tawit_Luxsanga said...

สิริวรรณ

มีการเตรียมตัวเป็นอย่างนี้ ^_^

payoon said...

0647263

ธิดาเทพ นำเสนอเรื่อง e-book ช่วยให้ทราบว่า

e-book สามารถช่วยให้การค้นคว้าข้อมูลสะดวกขึ้น
ประหยัด และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีลูกเล่น ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ดี เป็นประโยชน์ดีครับ

Tawit_Luxsanga said...

ณิชาภา และ พัชรินทร์ พูดจาฉะฉาน

มีการพูดเข้าใจง่าย เคลียร์ มีการเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ให้เข้าใจ

^_^

Tawit_Luxsanga said...

ธิดาเทพ ทำให้เข้าใจภาพรวมการทำ e book ได้เป็นอย่างดี

payoon said...

0647263

สิทธิชัย และธิดาลักษณ์ นำเสนอเรื่องเว็บบล็อค

ช่วยให้ทราบถึงความสามารถของเว็บบล็อคว่าทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัด และข้อเสียอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป

สุมณฑิรา said...

เว๊บบล๊อกน่าสนใจค่ะ

ปาเป้า กับ เจ้จิ๊บอธิบายได้ถึงประวัติเลย

ย่อมแสดงว่า ข้อมูลแน่นมากกกกกก

Tawit_Luxsanga said...

รัชฏา อธิบายเกี่ยวกับวิธีสอนแบบเบญจขันธ์ได้ดี

ทำให้เห็นภาพชัดเจน มีการเขียนขั้นตอนบนกระดานทำ

เข้าใจได้มากขึ้น...^_^

thidathep said...

เรื่อง weblog ที่จิ๊บกับปาเป้านำเสนอน่าสนใจมาก นำเสนอได้ครบถ้วน เข้าใจมาก

Pitcha0647255 said...

เห็นได้ถึงความพยายามของเพื่อนทุกคนในการหานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึ่งนวัตกรรมที่นำเสนอนั้นล้วนมีความน่าสนใจ
และน่าจะเป็นประโยชน์ในการเป็นครูของเพื่อนๆทุกคน
นอกจากนำไปใช้ในการสอนแล้วสามารถนำไปใช้ในการทำผลงานทางวิชาการ(อ.3)เพิ่มเงินเดือนข้าราชการในอนาคตได้

Nootun said...

ณิชาภา ...
web blog ของ สิทธิชัย ธิดาลักษณ์
ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน อธิบายข้อดี และข้อเสียได้อย่างครบถ้วยค่ะ

WBI ของ สุมณฑิรา ประภัสสร
เป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกหนึ่งวิธี แต่อาจเป็นวิธีที่ไม่ค่อยคุ้นเคย จึงได้รับความรู้จากเพื่อนในครั้งนี้ล่ะค่ะ

thidalak said...

WBI ชื่อเหมือนองค์กรลับเลยอ่ะ มันต้องมีการทำที่ซับซ้อน ลึกลับดีเนอะ เงื่อไงเยอะดี เป็นขั้นเทพของ CAI จริงเลย โอ๋ แอ้ถ้าทำผลงาน ทำแบบนี้ เขาคงถวายให้อย่างด่วนเลยมั้งเนี่ย

ปริญญา said...

แอ้ โอ๋ โอเค ชเวโบ
เก่งมาก พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตัวเองว่า สวย (อิอิ)ความรู้ที่ได้รับจากพวกเธอในวันนี้ช่างวิเศษจริงๆ เปรียบเสมือนนำทิพย์ที่มาชโลมสมองให้ปราดเปรื่องยิ่งขึ้น

Pichart said...

สุมณฑิรา ประภัสสร

wbi
น่าสนใจมาก
ข้อดีเยอะมากครับ

Pitcha0647255 said...

ณิชาภา พัชรินทร์ กัปปิย นิพิฐพร สิริวรรณ จารุวรรณ
ให้รายละเอียด นวัตกรรมของตนได้ดีมาก
ปริญญา น้ำเสียงรายงานกระตุ้นความสนใจมากมาย
รัชฏา นวัตกรรมเรื่อง เบญจขันธ์ นั้นน่าสนใจมาก มีการเขียนแผนผัง ทำให้ทราบขั้นตอนชัดเจน

thidathep said...

สุมณฑิรากับปภัสสร อธิบายได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายมากๆ

Papao said...

สิทธิชัยนะคร้าบบ

ไม่น่าเชื่อเลยยย กลุ่มธิดาลักษณ์อธิบายได้ดีจริงๆ 555

ทุกคนอธิบายได้มากนะจ๊ะ สรุปเนื้อหาได้ครบถ้วนชัดเจน

...เสียดายถ้าไม่ต้องค้นคว้าเรื่องบูรณาการไปด้วย คงจะเข้าใจมากกว่านี้ เฮ้อๆๆ

สยาม said...

จารุวรรณและพิชาติ สามารถยกตัวอย่างได้ดี
สิริวรรณ : ให้รายละเอียดของนวัตกรรม Story Lineได้อย่างละเอียดดีเยี่ยม
รัชดา: สามารถอะบายวิธีสอนแบบเบญจขันธ์ได้อย่างชัดเจนอย่างมาก (มีรายละเอียดครบ)
รัชนาภา:เป็นการนำเสนอลักษณะการเรียนการสอนที่แปลกใหม่
เอกชัย: พูดรายละเอียดได้ดี
ธิดาเทพ: อธิบายรายละเอียดของ E-bookได้อย่างดี ทำให้สามารถทราบถึงความสามารถของE-bookได้อย่างชัดเจน
ธิดาลักษณ์&สิทธิชัย:พูดเรื่อง web blog ได้อย่างละเอียดและบอกถึงที่มารวมถึงประโยชน์ของ web blog ได้อย่างดี
ประภัสสร&สุมณฑิรา:สามารถบอกรายละเอียดและข้อดีของwai ได้อย่างดี

สุมณฑิรา said...

ธิดาเทพ ให้รายละเอียดที่กระชับได้ใจความดีค่ะ

รัชนาภา พูดคล่องแคล่ว น้ำเสียงน่าสนใจมาก

เอกชัย มีความเป็นครูดีมาก เข้าใจความต้องการของผู้ฟัง เหมาะมากกับการเป็นครูทิวไผ่งาม(ในอนาคต)ค่ะ

ทวิช สร้างบรรยกาศการเรียนให้กลับมาน่าเรียนมากขึ้นอีกครั้ง และอีกครั้ง

รัชนาภา said...

welog ของ สิทธิชัย ธิดาลักษณ์
WBI ของ สุมณฑิรา ประภัสสร
นำเสนอได้เป็นขั้นตอน ทำให้เข้าใจและเป็นการนำเสนอ นวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมาก

siriwan said...

ทุกๆคนในห้องทำได้ดีมากค่ะ
นำเสนอได้ละเอียดทุกคน
มีความรู้ในเรื่องนวัตกรรมที่หามาอย่างแท้จริง

thidathep said...

ทุกคนนำเสนอได้ดีมาก เป็นการช่วยให้เพื่อนได้รับรู้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้ตลอด ทำให้เพื่อนทุกคนมีความรู้มากขึ้น

Tawit_Luxsanga said...

ทวิช พูดได้ดีมาก หน้าตาก็ดีด้วย คนอะไร๊ เพอเฟกต์

^_^

givesosu said...

เพื่อนๆทุกคนเตรียมความพร้อมมาดีมากค่ะ

Tawit_Luxsanga said...

เบญจมาศ พูดได้กระชับชับไว้ สั้นๆ แต่ได้ใจความดีจัง แฮะ

รวดเร็ว ว่องไว ทั่วถึง คอนเซปต์

^_^

SuNnY said...

ธิดาลักษณ์ & สิทธิชัย.....อธิบายเว็บบล็อคได้ดี เข้าใจง่าย ชัดเจน และที่สำคัญเข้าขาได้ดีประหนึ่งคู่รักที่รู้ใจกันมานับสิบปี

รัชนาภา......สรุปสาระสำคัญ ได้กระชับได้ใจความ ทำให้อิชั้นเข้าใจการสอนแบบ ยูเลิร์นนิ่ง มั๊กๆ

ทวิช....น้ำเสียงน่าสนใจ เหมาะแก่การเป็นนักข่าวสายบันเทิงมากมาย ทำให้เราสนุกสนานเข้าใจในเนื้อหาดีจ้า

รัชฎา....มีการเตรียมพร้อมในการนำเสนอมากๆ กระตือรือร้นสุดฤทธิ์

สิริวรรณ....เข้าใจในเนื้อหามากๆ...อธิบายได้ดีสุดๆ...ขอบคุณคร้า

นิพิฐพร...กัปปิย...ตั้งใจและอธิบายเนื้อหาได้เข้าใจละเอียดดี

จิรายุ...อธิบายดี แต่ถ้าอ่านของจารย์จีมาอีกจะเว่อร์มากๆเลยคร่า (เค้าโดนให้อ่านแล้ว เอิ้กๆ) สู้ๆน้า

สยาม...เธอทำดีแล้ว ชั้นชอบฟังเสียงเธอ เบลอๆ เลิฟๆ


....อิชั้น...ประภัสสร...รายงาน

Pichart said...

เบญจมาศ บทเรียนโมดูล

ดีครับ น่านำมาใช้ เพราะสามารถช่วยสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ที่สามารถเรียนรู้ได้ตามเอกัตภาพ

วรารักษ์ เรื่องการจัดการปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องนี้ในหลวงเขาเราคิด ความภาคภูมิใจของเรา น่าปลูกฝังอย่างยิ่ง จะได้รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
และพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

Nootun said...

ณิชาภา ....
การสอนอิงประสบการณ์ ของ ทวิช
เป็นการสอนที่ดีแบบหนึ่งนะ
เพื่อนนำเสนอได้ดีมากนะ ถึงแม้ว่าอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่คล่องก็ตาม ยังไงก็ยังรอให้เพื่อนเก่ง eng อยู่นะ

โมดูล ของ เบญจมาศ
เป็นบทเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

การจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม เศรษฐกิจพอเพียง ของ วรารักษ์
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเพื่อนก็นำเสนอการจัดกิจกรรมได้อย่างละเอียด

ปริญญา said...

วรารักษืยิ้มเก่งจังเลย
ส่วน
ฝันหยุดหายใจบ้าง แต่ยังไงก็สวยและรวยปัญญา

Nootun said...

ณิชาภา ...
5 E ของพิชชา
5E ของพาฝัน ยังเลิศเหมือนเดิม สามารถนำไปใช้ได้อย่างระบบมีขั้นตอน
อธิบายโดยไม่ต้องดูบท สุดยอดมากค้า

Tawit_Luxsanga said...

พิชชา พูดเร็วมากคร้าบบบบบบบบบบ

ฟังแล้วแสบหู

^_^

Pitcha0647255 said...

learning ของ รัชนาภา
เป็นการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆ

e book ของธิดาเทพ นั้นธิดาเทพนั้นเพื่ออธิบายขั้นตอนได้ชัดเจน คาดว่าตอนเรียนนวัตกรรมนั้นคงได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้

e classroom ของเอกชัย
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกวิธีการหนึ่ง
ที่อนาคตอาจมีการใช้อย่างแพร่หลาย

รัชนาภา said...

ทวิช....อธิบายได้น่าสนใจ ทำให้เข้าใจในเนื้อหาดีมาก

รัชฎา....มีการเตรียมพร้อมในการนำเสนอมีการเขียนกระดานประกอบทำให้อธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สิริวรรณ....เข้าใจในเนื้อหาได้ละเอียดมาก

นิพิฐพร...กัปปิย อธิบายและเรียบเรียงเนื้อหาได้เข้าใจละเอียดดี

จิรายุ...อธิบายดี ละเอียดแม้ว่าจะรายงานคนแรกๆๆ

สยาม...อธิบายได้ดี น้ำเสียงน่าฟัง

ปริญญา said...

อัจฉราพร
ยิ้มเยอะ ๆ หน่อยเวลารายงาน
แล้วจะสวยยิ่งขึ้นนะจะ
เพิ่มโยนิโสฯให้เพื่อนๆด้วยนะ
แม่อ้อยสั่ง
ขอบใจล่วงหน้าจะ

ปริญญา said...

อาม่าสู้ๆ
ยังไงก็น่ารักเสมอ

thidathep said...

กษมา อธิบายเรื่อง e-learning ได้กระชับและเข้าใจได้ง่ายมาก

Nootun said...

ณิชาภา ..
วิถีพุทธ ของอัจฉราพร
เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจนดีจ้า

e-learning ของกษมา
อธิบายชัดเจนดีค้า

thidathep said...

พิชชา อธิบายเรื่อง 5E ได้เข้าใจมาก อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อความเข้าใจ

รัชนาภา said...

กษมา อธิบายเรื่อง e-learning ได้รวดเร็ว กระชับ
แต่ได้ความรู้มาก
พิชชา อธิบายเรื่อง 5e ได้อย่างลึกซึ้งมาก

ปริญญา said...

คนด้อม
น้องรักสู้ๆนะจะ
เป็นกำลังใจให้เสมอ
ยังไงก็
ตนเตือนตน รักษาตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนมิได้ใครจะเตือน ฯ

payoon said...

0647263 :
รัชฎา อธิบายเรื่องเบญจขันธ์ได้ดี
ประภัสสรและสุมณฑิรา อธิบายเรื่องwbi ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ
อัจฉราพร นำเสนอเรื่องวิถีพุทธ อธิบายได้เข้าใจดี
e-learning ของกษมา อธิบายได้ดี
km การจัดการความรู้ของกฤษดาช่วยให้เรามีความรู้และสามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบดีครับ

ปริญญา said...

ขอบใจเพื่อนทุกคน
ที่ได้ให้ความรู้ที่มีคุณค่ามา ณ โอกาสนี้

สยาม said...

ทวิช:เสนอเรื่องการสอนโดยอิงประสบการณ์ โดยสามารถยกตัวอย่างได้อย่างละเอียด
เบญจมาศ : โมดูล ที่นำเสนอ มีรายละเอียดกระชับ (อาจมีส่วนผิดพลาดเล็กน้อย)
วรารักษ์: เสนอเรื่องการจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม เศรษฐกิจพอเพียง อธิบายรายละเอียดและจุดประสงค์ของนวัตกรรมได้ดี มีการยกตัวอย่างที่ละเอียดอย่างมาก
พิชชา : 5E เป็นทักษะในด้านการพัฒนาความคิด พิชชาอธิบายได้อย่างละเอียด อย่างมาก(ใช้ทุกครั้งเลย)
อัจฉราพร : การสอนตามแนวโดยวิถีพุทธ เป็นการนำหลักพุทธศาสนา โดยกล่าวย่อโดยสรุปได้ดี
กษมา : พูดถึง E-Learning เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้และประโยชน์ของE-Learningมีความกระชับไปเล็กน้อย)
กฤษดา: มีแนวคิดของนวัตกรรมที่หลากหลายแตกต่างออกไปและสามารถอธิบายเรื่องราวของนวัตกรรมที่ตนศึกษามาได้อย่างดี

Papao said...

กฤษฎา พูดได้ดีมากกก เเม้จะพึ่งเตรียมตัวก้ตาม

เบญมาศ เอ่อ... กระชับดี สรุปเก่งมาก

แอ้..โอ้ เนื้อหาดีมั้ง ไม่ค่อยได้ฟัง รู้เเต่คนพูดซ้วยสวยย

ธิดาเทพ ชัดเจนมาก ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะพูดได้ดีขนาดนี้ มหัสจรรย์ไทยเเลนด์

เเละทุกคนทำดีมากเเล้วนะจ๊ะ งานเยอะๆ ใครท้อเเท้ ให้ทำตาเป็นประกาย มองฟ้าในมุมเงย 45 องศา แล้วสู้ต่อไปทาเคขิ

ครูอ้อยถามเจาะประเด็นได้ดีมาก น่ายกย่อง ควรส่งเสริมให้เป็นพิธีกรถึงลูกถึงคนเเทนคุณสรยุทธ